Klachtenportaal Zorg

Uw mening telt! Complimenten, klachten of verbetersuggesties?

Uw tevredenheid is van grote waarde voor ons. Bent u tevreden over Farm Residence, dan horen wij dit graag. Maar bespreek ook zeker uw klacht met ons. Zo verbeteren wij onze zorg- en dienstverlening.

Een klacht, wat nu? Heeft u een klacht over bijvoorbeeld begeleiding of (niet) verrichte taken? De eerste stap is dat u, uw familie of contactpersoon de klacht bespreekt met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende of de directeur. Samen kijken we naar een goede oplossing.

Vertrouwenspersoon

Farm Residence heeft een vertrouwenspersoon via Quasir. Deze organisatie biedt ondersteuning bij cliënten voor vragen die vertrouwelijk zijn. Het kan voorkomen dat er onderwerpen zijn waarbij cliënten vastlopen in de communicatie met de begeleiding van Farm Residence waardoor er extra ondersteuning nodig is. 

Hoe gaan we hier als organisatie mee om?

NB: vertrouwenspersoon wordt dus pas ingeschakeld als de huidige manier van dienstverlening vastloopt.

Binnen Farm Residence volgen we altijd de volgende stappen

  1. Bespreken met medewerker
  2. Bespreken met coördinator
  3. Bespreken met manager
  4. Uiteindelijk bespreken met directeur.
     

Afhandeling

Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op. We spreken dan samen af hoe uw klacht, compliment of verbetersuggestie wordt behandeld en hoe lang dat gaat duren. Zo snel mogelijk, in ieder geval binnen zes weken, laten we weten hoe we met uw reactie aan de slag gaan.

Anoniem een reactie achterlaten mag ook. Het is dan niet mogelijk om u te vertellen wat er met uw compliment, klacht of verbetersuggestie gebeurt.

Klachtenportaal zorg

Farm Residence is aangesloten bij het klachtenportaal zorg.

Friesland & Drenthe
Farm Residence is actief in alle Noordelijke provincies. Farm Residence werkt veel samen met andere zorgorganisaties.
PGB of ZIN
Je kunt bij Farm Residence terecht voor begeleiding vanuit Persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).