Over Farm Residence

Missie

De missie van Farm Residence is het bieden van zorg aan mensen vanaf 18 jaar. Farm Residence biedt ondersteuning aan mensen met een: lichte verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsstoornis en/ of een licht motorische beperking. De bewoners van Farm Residence kunnen vanwege een beperking niet, of niet meer, zelfstandig wonen. Binnen Farm Residence wordt begeleiding geboden gericht op het vergroten en het in stand houden van jouw zelfstandigheid, maar ook dat van jouw buurman of buurvrouw. Samen en toch zelfstandig, daar staat Farm Residence voor.

De behoefte om je op je
eigen manier te ontwikkelen.

Visie

Farm Residence heeft nu twee woonlocaties, Kortehemmen en Vries. Door het bieden van begeleiding op meerdere gebieden, vergroot Farm Residence jouw zelfstandigheid en ook het sociale netwerk. Jij wordt op deze manier in staat gesteld om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De visie gaat eigenlijk gepaard met de missie "samen en toch zelfstandig". Farm Residence werkt toe naar meer zelfstandigheid, afgestemd op de problematiek. Hierdoor ontstaat er een vergelijkbare manier van leven zoals iedere burger. Jij beschikt over een eigen woning binnen een woongroep van Farm Residence, en daarnaast kun jij jezelf ontwikkelen binnen een bedrijf of een dagbesteding. Daarnaast is er nog tijd om je bezig te houden met culturele, educatieve, en/ of (re)creatieve activiteiten. Uiteindelijk streeft Farm Residence naar een zo hoog mogelijke tevredenheid van jullie als bewoners, die gepaard gaat met de ontwikkeling van jouw zelfstandigheid.

Samenwerkingsverbanden

In alle bedrijfsactiviteiten van Farm Residence wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen zowel externe partijen, medewerkers en de cliënt. In alle processen staat de cliënt centraal en faciliteren ook alle belanghebbenden in het welzijn van de cliënt. Hierbij wordt continue rekening gehouden met de privacy van de cliënt en hierbij wordt de wet- en regelgeving omtrent privacy in acht genomen.

 

Friesland & Drenthe
Farm Residence is actief in alle Noordelijke provincies. Farm Residence werkt veel samen met andere zorgorganisaties.
PGB of ZIN
Je kunt bij Farm Residence terecht voor begeleiding vanuit Persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).